Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas|Gladys Franco Ruiz

Kế hoạch mở bán những thành phẩm còn lại của Hado Charm Villas chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo Hà Đô nhận xét thị trường bđs còn khó khăn.

Trong Bản tin nhà đầu tư quý III/2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) cho biết kế hoạch mở bán những sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas (giai đoạn 3) chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo đánh giá thị trường bds còn khó khăn, tung hàng thời điểm lúc này chưa phải là thời điểm để tối ưu hóa lợi nhuận từ những thành phẩm còn lại. Do đó, quý III chưa ghi nhận thêm doanh thu từ ngành nghề này.

Doanh nghiệp lý giải lúc này, dự án đang hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của 528 thành phẩm và đang hoàn thiện nốt những hạng mục tiện ích và hạ tầng để mang vào sử dụng. 

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, thu nhập thuần gần của Hà Đô gần 460 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 68% về hơn 99 tỷ đồng.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận sau thuế quý này giảm là do thu nhập từ mảng bất động sản giảm, trong lúc những lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Lũy kế 9 tháng, Hà Đô ghi nhận 2.020 tỷ đồng thu nhập thuần và gần 544 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 19% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Đóng góp chính cho doanh thu nửa đầu năm của doanh nghiệp này vẫn là mảng năng lượng (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) với hơn một.295 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng mua bán bđs đem về hơn 183 tỷ đồng, giảm 77%.

Chứng khoán Vietcap giải thích, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hà Đô đã bàn giao 15 căn Charm Villas (quý I là 13 căn, quý II là 2 căn) và ghi nhận doanh thu tại mức 183 tỷ đồng.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Trong báo cáo tài chính bán niên đang kiểm toán, nhóm tìm hiểu nhận thấy 229 tỷ đồng thu nhập, trước đây được ghi nhận là doanh thu mảng bds trong BCTC quý II/2023 của Hà Đô, vừa mới được phân loại lại là doanh thu mảng xây dựng.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng khoản doanh thu trên tới từ việc xây dựng các căn hộ vừa mới bàn giao tại dự án Charm Villas, do dự đoán tập đoàn này không có thu nhập mảng xây dựng vào năm 2023.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

POSTER FOXSEOTOOL